Училище
за родители

По пътя към изпълнение на мисията ни, ние посвещаваме голяма доза внимание и на родителите.

През първите седем родителите и ние, като представител на възпитателна институция, специализирана за предоставяне на грижи и осигуряване развитие на децата, сме основните източници на опит и знание за малчуганите. За да изградим най-добрата основа, ние трябва да обединим усилия и да действаме в синхрон.

Полагането на здрав фундамент още в най-ранна детска възраст, гарантира и по-успешен училищен етап в по-нататъшното развитие на децата. Както в много други области, така и тук трудно може да бъде посочен „най-добрия“ пример за възпитателен стил. Всяко дете е уникално и следва да се подхожда индивидуално и все пак съществуват някои общо приложими насоки.

Провеждането на ежемесечни срещи с родителите дава възможност да дискутираме основни правила, свързани с възпитанието и развитието на децата. Обратната връзка и споделянето на трудностите, с които се срещат родителите, има силен терапевтичен и успокояващ ефект.

Изпълненото със стрес ежедневие прави родителството все по-трудна задача и сигурната среда и подкрепата, които предлагаме, определено са от голяма помощ.