Емоционална
интелигентност

Едно от качествата, които стават все по-важни при реализацията ни, както в професионалния, така и в личиния ни живот, е развитата емоционална интелигентност.

Истината е, че децата са отражение на родителите и на средата, в която живеят. Това е причина те да са движеща сила по пътя към нашето собствено усъвършенстване и в стремежа ни да бъдем по-добра версия на самите себе си. Ние – като спомагателно звено в изграждането на децата, знаем че основите на емоционалната интелигентност при децата и възрастните е подобна. В процеса на растеж детето се сблъсква с различни ситуации, които пораждат у него определени емоции.

Така те усвояват конкретни умения за ЕИ с различни темпове – няма един, универсален модел, който да обобщи как трябва да изглежда емоционалната интелигентност при децата от различни възрасти. Има обаче няколко неща, които съпровождат детето от чистото сензомоторно развитие до създаването на приятелства и до контрол на импулсите.

Именно в тези насоки съсредоточаваме усилията си: