За нас

Всички знаем, че първите седем години от живота ни са най-важни и определящи за изграждането ни като личности.

ЧДГ „Палавите малчугани“ е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на основание заповед на Министъра на образованието и науката.

При сблъсък със зле възпитан човек, обикновено съдим, че „му липсват първите седем години“. Какво стои под тези думи и защо отдаваме такова значение на „Първите седем“?

Науката разкрива, че само 5% от деня оперираме с нервната си система, използвайки творческите възможности на съзнателния ум, а 95% от деня животът ни се управлява от програмите в нашето подсъзнание.

Първите седем години умът работи с ниска вибрационна честота, подобна на състоянието, в което се намираме под хипноза. Това е начинът, по който нашите програми (новопостъпилата информация), през първите седем години от живота, се запечатва в подсъзнанието.

Как запечатваме програми в подсъзнанието

Когато си купим нов компютър и го включим, вградената операционна система го подготвя за работа. Но ако в този компютър няма програми, тогава компютърът наистина не може да направи нищо. Аналогична е ситуацията и с децата. Когато мозъкът се развива, той има „операционна система“, но в нея няма „програми“.

Това прави първите седем години от живота ни, определящи. Тогава децата  „свалят информация“ като наблюдават поведението на родителите си, братята и сестрите си и всички в близкото им обкръжение. По този начин детето заучава всички поведенчески характеристики, необходими, за да бъде функционален член на семейство и обществото като цяло.

Какво ни причиняват негагивните програми

Тези придобити програми са негативни, обезсилващи, самосаботиращи и ограничаващи в преобладаващата си част. Те провокират самокритичност, защото постоянно сме били критикувани и подтиквани да бъдем по-добри отколкото сме (нещо, което не сме или такива, каквито не сме). Децата стават жертви на постоянното подбутване да се справят по-добре, да се стараят повече, като наред с това ги сравняват с другите, което от своя страна поражда съпернически дух у децата и буди страх от провал, ако не се справят.

Чувайки неща, които, възрастните не мислят буквално, като „никой няма да те обича, ако…“, “ти не си достатъчно добър”, или “ти не заслужаваш”, те възприемат буквално (децата започват да се репрезентират с тях). В подсъзнанието се записва и отпечатва програмата  „Никой не ме обича“, “Не ставам за нищо“,  Не съм достатъчно добър“, „Не заслужавам” След това оперираме от гледна точка на тази програма в подсъзнанието и създаваме реалност, базирана на подсъзнателните програми. 

Кои основни умения изграждаме

Във възрастта до седем години изграждаме изключително важни умения. Тогава се учим да разпознаваме обкръжаващата ни среда и да я категоризираме като благоприятна или враждебна, изграждаме и умения за себепознание и общуване със самия себе си.  За да изберем работеща стратегия при враждебна външна среда, е необходимо да изградим устойчиви вътрешни основи – да отстояваме и заявяваме себе си,  да  поставяме граници и да се научим да казваме „не“.

През този период също така създаваме основата на приемането – на нас самите от една страна и на външния свят – от друга. От това зависи дали ще се радваме на живота или ще го приемаме като непрекъсната и тежка борба. Именно затова отговорността на възрастните е толкова голяма защото от нас зависи да подсигурим на децата позитивен опит и учене чрез преживяване.

Дейности

За осъществяване на нашата мисия използаваме холистичен подход, включващ различни дейности, чрез които успешно успяваме да открием и развием интелеткуалния, емоцианален и физически потенциал на децата.