Катерене

Също като плуването, катеренето използва и тренира всяка част от тялото.

Концентрацията, която се научават да проявяват при катерене, стимулира децата да дишат дълбоко , а това от своя страна снабдява кръвта с повече кислород. Протягането на ръцете нагоре осигурява естествено разтягане, което пък спомага за издължанаве на фигурата. Опората, която осигуряват краката, оформя мускулите им.

Други физически предимства включват:

Психологичните предимства от катеренето се свързват с когнитивното развитие на децата. То се развива успоредно с техните двигателни умения, като физическата активност е съществен елемент от развитието на мозъка. Затова катеренето води до:

От гледна точка на социално развитие, катеренето учи децата на кооперация, а не конкуренция, развива в тях чувство за екипен дух и възпитава оказването на помощ към другия. То развива в голяма степен грижата за околните и поемането на отговорност спрямо тях, в резултат на осигуряването на безопасното изкачване. Катеренето, отново чрез метода на играта, възпитава децата да: