Развитие на
интелектуалния
потенциал

При най-малките личния пример, който получават, е от първостепенно значение. Децата учат чрез повторение и възпроизвеждат посредством звуци и движения.
Това е причината да изберем билингвален модел на общуване.

Билингвален модел на общуване

Мозъкът е един от най-изследваните човешки органи и въпреки това все още крие неподозорани от нас хоризонти. Доказано е, че сивото вещество представлява части от мозъка, участващи в контрола на мускулите и сетивните възприятия – като зрение и слух, памет, емоции, реч, вземане на решения и упражняване на самоконтрол.

Изследвания са показали, че колкото повече използваме тази част от мозъка, още в най-ранна детска възраст, толкова по-плътно става сивито вещество. Водени от тези данни, ние предоставяме възможността децата да изучават два езика едновременно, като това става посредством забавление и докато чуват около себе си разговори на същите тези два езика.

По този начин се гарантира както усвояването им без полагане на целенасочено усилие, така и получаването на по-качествени резултати в сравнение с изучаването в по-късен етап. Ползите не спират дотук и се дообогатяват с друго съществено умение, което децата придобиват, а именно – да се ориентират в заобикалящата ги среда и да преценяват кога, в какви условия и кой език е подходящо да използват.

Това пък, от своя страна, повишава концентрацията им. Чрез ранното научаване на втори език, по горе описания начин, избягваме натоварването и откритото съпротивление, което децата проявяват, когато трябва да учат.