Палавите
Малчугани

В „Палавите малчугани“ силно вярваме, че първите седем години от живота на всяко дете са от особена важност за последващото му развитие.

Пускане на видеото

Ето защо, заедно с техните родители, се стремим да подсигурим пълноценен старт в живота на всяко дете и да предоставим възможности за развитие на потенциала на детето в най-пълна степен.

Създали сме сигурна и безопасна среда, гарантираща подходящи условия, за да развием интелектуалното, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Сградата, с над 1300 кв.м. разгъната площ, проектирана и построена специално за да обслужва детския център, разполага със собствен басейн, пречистваща система, която осигурява постоянна циркулация на въздуха в помещенията, стена за катерене, физкултурен салон, детски площадки и специално обособени зали по интереси.

Намираме се в район Младост, точно зад Лидл на бул. „Андрей Ляпчев“.

ЧДГ „Палавите малчугани“ е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на основание заповед на Министъра на образованието и науката.

През 2023 година спечелихме награда от националния конкурс „Сграда на годината“ в категория „Социална инфраструктура – образование“.

Материална база