Монтесори

Ние дълбоко вярваме в Основните принципи, начертани от философията на Монтесори и именно те лежат в основата на всяка дейност, която предприемаме.

Понастоящем образователният подход на Монтесори се използва успешно в предучилищните и началните училища в почти всички страни по света. Тези принципи са подходящи за всички деца в предучилищна възраст, без значение за от техните способности и специални нужди.

Свободата е ключът към самодисциплината

Всяко дете е уникално човешко същество със специфични умения, способности и интерес. Уважението към свободата на децата да избират начина, по който да учат, и да следват присъщите им импулси, е най-важният принцип в образованието по Монтесори. Погрешно се смята, че децата са вродено непокорни. Забележително е, че самодисциплината на детето идва от предоставянето на свобода.

Децата действат самостоятелно и работят с материали, които харесват толкова време, колкото искат. Децата в предучилищна възраст са свободни да се разхождат из класната стая и да общуват с връстници, когато имат нужда да споделят своите вълнуващи идеи, или дори да предприемат дейности за научаване на нещо ново.

Ученето идва чрез присъща радост и самокорекция

Съществува широко разпространена гледна точка, според която децата се учат чрез награда. В класната стая на Монтесори учителите оценяват и насърчават участието на децата в задачи, които те изпълняват, като по този начин мотивират децата да оценяват независимо резултатите от работата си. С други думи, децата трябва да получават вътрешно удовлетворение от осъзнаването, че са научили нещо ново.

По същия начин, учителите по Монтесори не посочват осъдително грешките, допуснати от децата, а им помагат да ги осъзнаят и едва тогава – коригират. Освен това по-голямата част от сензорните материали са предназначени да помогнат на децата незабавно да идентифицират и поправят грешките, докато се допускат.

Чувствителният период е източник на естествено развитие

Тук отново следваме линията за значимостта на първите седем, като и Монтесори подчертава определящата им за сформиране на личността тежест. Тя представя обучението в този период от живота като най-ефективно и смята, че ние – възрастните, е препоръчително в максимална степен да следваме детето по време на т.нар. периоди на интензивна сетивна чувствителност.

В резултат на целенасоченото обучение в тези периоди, децата се научават да говорят, да използват ръцете си, за да изпълняват желани задачи, да изразяват мисли и да правят заключения. Чувствителните периоди са ограничени във времето, а ролята на учителя (или родителя) е да ги разпознае и да осигури на децата правилно обособена среда за успешно, ефективно и пълноценно обучение.

Ученето е практически опит

Най-добрият начин да помогнете на децата да осмислят света е да ги включите в практически дейности, представени така, че да приличат на рутинни задачи. Както знаем, децата са склонни да имитират дейности, които вече са наблюдавали. Следователно целта на образованието по Монтесори е да покаже как да се изпълняват задачи, така че децата да развият своя способ да ги решават сами.

По време на часовете за придобиване на практически умения децата се учат как да си мият зъбите, как да се обличат, как да приготвят лека закуска, как да почистят след себе си и т.н. Тези умения им помагат да станат по-самостоятелни, по-независимо и по-самоуверени и да се подготвят за юношеския живот.

Природата вдъхновява децата

Природата е източник на вдъхновение за най-малките. Ето защо класната стая в Монтесори е място, където преобладават естествените материали – дървени пирамиди и таблети, хартиени карти, тръстика, геометрични метални предмети и т.н. Според д-р Монтесори природата помага на децата за възприемане на реалността.

Затова е необходимо да има голям брой сесии за активно обучение и да се организират приключения, които се провеждат на чист въздух, а не в класната стая.