Откриване и
развитие
на таланта

Подкрепата на дете в областите му на интерес са от решаващо значение за шансовете му за успех на високо ниво по-късно в живота.

Ранното откриване и развитие на талантите у детето спестява безцелното лутане на по-късен етап от живота. За това свидетелстват биографиите на известните и успели личности, защото успехът е сбор от талант и упорита работа. Голяма част от неудовлетвореността от професионалния живот се дължи на това, че хората работят нещо, което не обичат и се налага да полагат много усилия.

Ето защо ние в Палавите малчугани внимателно наблюдаваме интересите, любопитсвото и поведението на децата в различните дейности, които им предлагаме. Така им предоставяме възможности да развият както областите им на интерес и талант, така и техните когнитивни умения, които могат да доведат до изключителен успех. При проявен интерес от страна на детето и родителя предоставяме допълнителни дейност извън описаните.